Rapporten 'State of Business IT 2020' tittar närmare på vägen framåt för företag inom Europas gränser mot bakgrund av coronapandemin och utmaningarna kring företagens motståndskraft, ekonomiska ansvar och hållbarhet.

Många företag har genomgått en snabb och oplanerad digital transformation med påverkade budgetar som följd och utmaningar som kommer hänga kvar en bra bit in på nästa år.

Pandemin har också haft en potentiellt stor negativ påverkan på miljön. Förvärv av ny mobil utrustning har gjort mycket stationär utrustning överflödig - det kräver hållbart bortskaffande för att bli av med detta på bästa möjliga sätt.

Rapporten behandlar dessa tre ämnen:

  • Flexibla arbetssätt och effekterna av covid-19
  • Elektroniskt avfall och behovet av hållbar IT
  • Tillgång kontra ägande - ett nytt sätt att förvärva och hantera IT


Fyll i dina uppgifter och få ett exemplar av rapporten till din mail.

En sammanfattning av rapportens innehåll

En sammanfattning av rapportens innehåll

Ta del av rapportens alla insikter samlade på ett och samma ställe i vår infografik.

Se infografik

Om rapporten

Undersökningen gjordes av det oberoende marknadsundersökningsföretaget Omnisis. Undersökningen gjordes med hjälp av ett online-frågeformulär och specialiserade B2B-urvalspaneler som identifierade den person som har det övergripande IT-budgetansvaret i organisationer med fler än 50 anställda.

Totalt genomfördes 1 010 intervjuer på inhemskt språk med inflytelserika IT-beslutsfattare, varav 28 % var chefer på C-nivå. Intervjuerna genomfördes under juli och augusti 2020 i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Norge, Sverige, Finland och Danmark. På en övergripande nivå har resultaten en avvikelse på +/- 3 % vid en 95-procentig konfidensnivå, om man antar ett resultat på 50 %. På en landspecifik nivå kan resultaten ha en lägre nivå av statistisk tillförlitlighet. Specifika felmarginaler kan lämnas ut på begäran.

Om 3stepIT

3stepIT är leverantör av IT-livscykelhantering med målsättningen att minska e-avfall och globala utsläpp genom att hjälpa företag att konsumera teknik mer hållbart. 3StepIT erbjuder en kostnadseffektiv, bekväm och miljövänlig end-to-end-metod för förvärv, hantering och utbyte av IT-enheter.