The State of Business IT 2020 ser nærmere på veien videre for beslutningstakere innen IT i lys av Covid-19 og utfordringene rundt virksomhetenes motstandsdyktighet, deres økonomiske ansvar og bærekraft.

Mange har gjennomgått en rask og lite planlagt digital transformasjon som har strukket eller overskredet budsjetter, samt ført til uforutsette utfordringer.

Pandemien har også medført seg et potensielt stort negativt miljøavtrykk. Anskaffelse av nytt mobilt utstyr har gjort mye stasjonært utstyr overflødig – det fordrer bærekraftig avhending å kvitte seg med dette på best mulig måte.

Rapporten tar for seg disse tre temaene:

  • Fleksible arbeidsmetoder og Covid-19
  • Elektronisk avfall og behovet for bærekraftig IT
  • Tilgang vs eierskap – en ny måte å anskaffe og administrere IT
Les rapporten
Infografikk

Infografikk

Ta en titt på vår infografikk for å se hvordan virksomheter tilpasser seg det nye arbeidslandskapet.  

Se infografikken

Om rapporten

Rapporten er en sammenfatning av research utført av Omnisis, en uavhengig aktør. Totalt 1.010 intervjuer ble gjennomført med beslutningstakere innen IT på tvers av Europa. Intervjuene ble holdt på lokale språk.

Om 3stepIT

3stepIT er en leverandør av Technology Lifecycle Management med store ambisjoner om å redusere EE-avfall og globale utslipp ved å hjelpe virksomheter med å konsumere teknologi på en mer bærekraftig måte. Vi tilbyr en fullstendig tjenestepakke for anskaffelse, administrasjon og utskifting av IT-utstyr som er kostnadseffektiv, praktisk og miljøvennlig. Kontakt oss >>